Audio


DuO PCM1794 NOS Dac, sa s/pdiff-om, 24bits/192kHz

PCM1794 NOS Dac, sa s/pdif-om, baziranim na Wolfson WM8805, digitalnom interfejsu, koji s/pdif pretvara u I2S data format, koji se prosleđuje u DA konvertere PCM1794, koji rade u dual mono modu, u konfiguraciji, kojom se preskaču digitalni filteri, takozvani NOS (NonOverSampling)! Prednosti se ogledaju u prirodnijem, analognijem zvuku, sa puno dinamike […]


UsB to Tube S/Pdif

UsB to Tube S/Pdif, audio interfejs, do 24bit/192kHz, baziran na CMedia 6631 čipu, externo napajanje, S/Pdif  baferovan sa lampom u izlazu, flyback regulator visokog napona za VHF lampu ECC85(S/Pdif signal bitrate je 2.8-6,146MHz). . . Fantastična glupost, koja sjajno zvuci, digitalija u elektronima, paralel-katodnog folovera! Uredaj je flešovan na Asus […]


Lampaška regulacija i stabilizacija

, DIY nadogradnja za cevne sisteme! Lampa ispravljačica, EZ80 (81), dovoljna, da isporuči oblak elektrona, iz koje bljesnu munje struje, napona regulisanog i stabilizovanog, sa ECL86 lampom, i tako, priprema pre-amp ili buffer, za zvučnu rapsodiju! Kašnjenje anodnog napona, za vreme grejanja lampi, je koristan za njih, u obliku drastičnog […]


Phono, lampaški, Mc/Mm

Daniel phono, lampaški, 4 lampe (ruske), sa odvojenim napajanjem, zvuk, kao iz Raja, i vi koji ste krenuli stranputicom, možete ga čuti! AntiRiaa test -} EQ 20-20oooHz +- 0.5dB, i ugrađena MC Riaa, Shunt pot(da radi i kao preamp), super non-microphonic! Instrument sprava, koja je prodala brdo gramofona, i kojoj […]


Tube preamp Marantz 7c, kit

Tube preamp Marantz 7c, kit,  made in Belgrade, Srbija, IkaP Acoustic & Comps! -Circuit Dizajn, zasnovan na klasičnoj šemi za Marantz 7c preamp. -Koristeći dve lampe 12AX7, anodne folovere i jednu 12AU7, da smanji izlaznu impedansu, kao katodni folover. -Regulator visokog napona i stabilizacija, izvedeni su cevima EZ80 i ECL86, […]