Daily Archives: 25/10/2015


DuO PCM1794 NOS Dac, sa s/pdiff-om, 24bits/192kHz

PCM1794 NOS Dac, sa s/pdif-om, baziranim na Wolfson WM8805, digitalnom interfejsu, koji s/pdif pretvara u I2S data format, koji se prosleđuje u DA konvertere PCM1794, koji rade u dual mono modu, u konfiguraciji, kojom se preskaču digitalni filteri, takozvani NOS (NonOverSampling)! Prednosti se ogledaju u prirodnijem, analognijem zvuku, sa puno dinamike […]